NITEO d.o.o. je sedaj NiteoWeb d.o.o.

Nekaj časa nazaj sem bral, da današnji startupi ob ustanavljanju in imenovanju podjetja posvečajo veliko pozornost, da je domena na ime podjetja še zmeraj prosta. Kar je seveda popolnoma logično, saj dosti težje predstavljaš podjetje v svetu, če nimaš domene imepodjetja.com. Tudi pri nas je bil prvi osnutek imena NITEO, ki si ga je spomnil Peter. Kasneje, ko smo videli, da so vse domene razen .si zasedene, smo ugotavljali, kaj naj dodamo, da bomo lahko dobili zanimivo ime in obenem domeno .com. In takrat se je rodilo ime NiteoWeb.

Vendar pa podjetja nismo mogli tako poimenovati, saj zakon ne dovoljuje tujih črk v imenu podjetij, razen v redkih izjemah. Ena od teh izjem je v primeru registrirane znamke. Vlogo za le-to smo oddali nekje v oktobru 2007 in v maju 2008 dobili potrjen vpis. Kmalu za tem smo šli k notarju, mu podali zahteve za novo ime in sedaj se podjetje imenuje:

NiteoWeb, razvoj spletnih sistemov in svetovanje, d.o.o.
– NiteoWeb, development of web systems and consulting, LTD.

Drugi del je uradni angleški prevod, ki ga lahko uporabljamo za komunikacijo s tujino.

Ko smo že pri NiteoWeb: v 10-ih dneh nam bo verjetno uspelo spraviti novo spletno stran v javnosti. Poročam! 🙂