Oblikovanje poslovnega sistema

Zadnje nekaj tednov sem se posvečal predvsem literaturi in raziskovanju o oblikovanju poslovnega sistema v podjetju. Končni izdelek so izdelani rutinski delovni procesi ter delovni vodič za zaposlene. Primer dobro oblikovanega poslovnega sistema je McDonald´s, ki pa je obenem tudi franšiza. Več o tem malce kasneje.

Prva knjiga, ki sem jo prebral na to temo je E-Myth Revisited od Michael E. Gerberja (povzetek) oz. v slovenščini Mit o podjetniku. V knjigi je razložena filozofija in razlogi, zakaj moramo podjetje oblikovati kot sistem in zakaj lastnik ne sme biti ključni del v tem sistemu. Gerber definira tri “osebnosti” v vsakem podjetniku – tehnika, managerja in lastnika in zakaj je potrebno vse vključiti v podjetje in ob pravem času. Poda tudi ključno napačno predpostavko, ki jo naredi večina podjetnikov tehničnega kova in sicer, da je:

tehnično delo = posel

… zaradi česar pa potem tudi veliko podjetij propade oz. jih posamezniki niso sposobni prepeljati na naslednjo stopnjo. Poda tudi sedem ključnih točk pri razvoju poslovnega sistema in jih točneje razloži:

1. primary aim
2. strategic objective
3. organizational strategy
4. management strategy
5. people strategy
6. marketing strategy
7. systems strategy

Vsem znani statistiki – 50%+ propadlih podjetij v petih letih – doda novo: 95% uspešnost franšiznih podjetij v petih letih. In v čem se franšizna podjetja bistveno razlikujejo od ostalih? Da imajo odlično definiran poslovni sistem.

Naslednja knjiga je bila How To Make Your Business Run Without You od Susan Carter (povzetek). Tu je že dosti bolje razloženo, KAKO je potrebno oblikovati delovni vodič (operations manual). Izdelan je tudi primer kazala in nekaj posameznih strani za primer.

Kljub “Top Shop” naslovu je knjiga zelo koristna pri oblikovanju lastnega poslovnega sistema in jo priporočam enako kot E-Myth Revisited.

O oblikovanju poslovnega sistema pa je pisal tudi Rich Schefren v eni od svojih brezplačnih eknjig Internet Business ManifestoFinal Chapter.

… Primerja uspešen posel (in kaj mu manjka do uspešnosti) z drugo sliko, kjer izhajamo iz tega, da smo mi (YOU – jaz) v sredini. Bistvena razlika pa je ravno to – mi. V uspešnem poslu JAZ ne sme biti v formuli. Morajo pa biti naslednji elementi: vizija, prednosti, strast, resursi, strateški partnerji, močna taktika, akcijski načrt. …

To je nekako nauk celotne zgodbe: poslovni sistem mora biti zgrajen tako, da je vsak člen v njem hitro nadomestljiv – predvsem pa lastnik, ki je ponavadi v središču vsega dogajanja v podjetju.

Prvi koraki so torej:

  1. Definirati idealno podjetje, postaviti vizijo in strategijo podjetja.
  2. Ugotoviti rutinske delovne procese, jih definirati in oblikovati v poslovni sistem.
  3. Napisati delovne vodiče za zaposlene, kjer bodo točno vmeščeni v poslovni sistem.

Literatura za naprej

Ko sem bral zgornji dve knjigi sem še zmeraj imel občutek, da gre predvsem za neke osnovne nasvete, ter da je še veliko zadev ostalo odprtih. Ob iskanju novih virov sem naletel na knjigo ISO 9001 For Small Businesses. ISO sicer certificira tudi poslovni sistem (ISO Certified Management System). Knjiga je namenjena za pomoč pri integraciji ISO standarda. Seveda se na koncu ni potrebno odločiti za certificiranje, je pa zato knjiga lahko dober vodič za oblikovanje poslovnega sistema. Na Amazonu lahko najdemo še ogromno vodičev za ISO certificiranje ter še veliko knjig na temo “process management“.

Izredno zanimiva tema. Ko predelam več, bom napisal še kaj novega. 🙂