Dekanja FDV grozi študentom in delavcem kadilcem z izterjavo 33.000 EUR kazni

Obvestilo: Prepoved kajenja (.pdf)

V obvestilu piše o novem zakonu ter, da velja prepoved kajenja v okolici izobraževalnih ustanov za vse zaposlene, študente in obiskovalce. Potem pa pridemo do rahlo spornega odseka:

Opozarjam, da so kazni za kršitve izredno visoke tako za kršilca, kot tudi za fakulteto (za fakulteto celo do 33 tisoč €) in da bo fakulteta kazen, ki jo bo eventuelno morala plačati zaradi kršitve, izterjala od tistega, ki jo bo povzročil.

Izterjala! Po krajšem pogovoru s prijateljem, ki je študent prava, smo prišli do ugotovitve, da so nameni dekanje FDV protiustavni:

Civilna tožba, s katero bi dekanja skušala izterjati kazen od zaposlenega, ni nič drugega kot protiustaven poskus dvojnega kaznovanja za isti prekršek, saj bi nesrečni delavec ali študent tako ali tako moral plačati globo zaradi kajenja na javnem mestu prekrškovnemu organu.

Zelo po domače se tole ureja na FDV-ju. 😕