Kaj je poslovni načrt in kdo ga napiše?

Poslovni načrt je eden izmed prvih dokumentov, kateremu bi se moral posvetiti vsak, ki razmišlja o vstopu v podjetništvo. Lahko bi ga opisali kot zemljevid, ki podjetnika usmerja pri poslovanju podjetja ter mu pomaga, da pravočasno odkrije morebitne pomanjkljivosti pri podjetniški ideji.

Kaj je poslovni načrt?

Strokovnjaki s področja podjetništva opredelijo poslovni načrt kot pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek novega posla. Pogosto gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Loteva se tako kratkoročnih kot dolgoročnih odločitev za prva tri leta dejavnosti. S tem poslovni načrt odgovarja na vprašanja: kje sem zdaj, kam grem, kako bom tja prišel.

N. Korošec ugotavlja da ima večina opredelitev naslednje skupne točke.

Poslovni načrt:

  • je pisni dokument,
  • pripravi ga podjetnik,
  • namenjen je predvsem novonastajajočim podjetjem,
  • največkrat ga zahtevajo uporabniki, ki zagotavljajo kapital.

Večino opredelitev pa si je enotnih v tem, kaj podjetnik s poslovnim načrtom pridobi:

  • pregled trenutnega stanja, priložnosti ali ideje,
  • cilj oz. dobiček,
  • pot do cilja, izvršitev in strategijo.

Kdo naj napiše poslovni načrt?

Poslovni načrt je priporočljiv dokument za vsako dobro idejo premišljenega podjetnika. Vsak podjetnik si mora zastaviti vprašanje: Ali bom poslovni načrt naredil sam ali ga bom zaupal svetovalcem oziroma svetovalnim podjetjem?

Vsak podjetnik je sposoben sestaviti zelo zadovoljiv poslovni načrt, vendar je danes ritem življenja zelo hiter in vsak dan se odločamo, katera opravila bomo izpustili z dnevnega seznama obveznosti, zato se nam morda zdi pisanje poslovnega načrta le še ena od stvari, za katere nimamo dovolj časa.

Vsekakor je težko priporočiti najboljšo rešitev. Vendar pa N. Korošec na podlagi opredelitev in drugih virov ter intervjuja sklepa naslednje:

  • V start-up podjetjih je najbolje, da se podjetnik sam loti pisanja poslovnega načrta. Razlogov za to je več: večja prepričljivost pred potencialnimi investitorji, nova znanja, ki jih podjetnik pridobi skozi proces pisanja poslovnega načrta, nova spoznanja, do katerih bi bil podjetnik skeptičen, v kolikor bi poslovni načrt pripravilo svetovalno podjetje in nižji stroški – saj so cene poslovnih načrtov lahko precej visoke.
  • V kolikor se podjetnik sam loti pisanja poslovnega načrta, se lahko na strokovno pomoč obrne zgolj za določene dele poslovnega načrta, za katere ni prepričan, da so napisani pravilno.
  • Priporočljivo je prepustiti pisanje poslovnega načrta strokovnjakom, kadar gre za pridobivanje subvencij oz. sredstev na javnih razpisih, saj so običajno pravila priprave poslovnega načrta zelo natančna in jim mora strokovnjak brezhibno slediti.

Vir: Korošec, N. (2010). Kdo naj napiše poslovni načrt. Ljubljana: Ekonomska Fakulteta

Objava za Zavod mladi podjetnik.