War of terror – now in Slovenia

Čisto slučajno sem pregledoval had-ov blog, ko sem naletel na zoprno objavo. Očitno širjenje osebnih podatkov ni tako pomembno, da bi kje poročali o tem in si zasluži le tri vrstice na spletni strani inštitucije, ki bo to sedaj delala brez našega privoljenja.

NLB klik:

Osebni ali drugi zaupni oziroma varovani podatki, ki so nam na razpolago ali nam jih boste sporočili v zvezi z opravljanjem storitev (npr. izvršitvijo plačilnega naloga) in ki med bankami za ta namen potujejo preko omrežja SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), bodo lahko na podlagi posebne zahteve posredovani domačim ali tujim (tudi v ZDA) državnim, upravno-administrativnim ali sodnim organom zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in ukrepov zoper financiranje terorističnih aktivnosti.

Sploh ne bom izgubljal besed o tem, kako izgubljamo zasebnost zaradi navideznega boja proti terorizmu (v bistvu pa je to samo po sebi terorizem), temveč bom vprašal, če morda kdo ve ali to velja za vse naše banke ali se je za to pametno potezo odločila le NLB?

Vidim, da na offshore ne bom odšel samo zaradi davkov.