To nas učijo na ekonomski fakulteti?!

Jutri imam izpit HRM – ravnanje z ljudmi pri delu. Moram reči, da sem se predmeta veselil, ker sem pričakoval zanimivo tematiko. In je tudi bila – na vajah smo obravnavali realne primere dobre prakse (Southwest Airlines, Ikea ipd.), ki so bili zelo zanimivi. Seveda sem na izpitu pričakoval nekaj podobnega. No, prvi šok je bil, ko je kolega povedal, da je izpit zelo težak, drugi pa, ko sem dobil literaturo in pripomočke za učenje.

Izpit poteka na računalniku, kjer se vpisuje in kljuka pravilne odgovore. Dobili smo CD na katerem lahko dobimo občutek, kaj nas čaka. In kar sem videl ni bilo prav nič prijetno:

Ocenjevalec ocenjuje uspešnost delavcev A, B in C. Njegove ocene so sledeče: A>B, B>C in A>C. Koliko cirkularnih triad je ocenjevalec zgrešil? [napiši]

Katere znanosti obravnavajo: organizacijsko kulturo, komunikacije, moč, motivacijo, učenje, konflikte ipd. [poveži]

Vedenjski vzorci: vedenjske vloge po Adizesu in Belbinu. [poveži]

Zapišite povprečen vedenjski vzorec študentov Ekonomske fakultete in sicer tretjega letnika Visoke poslovne šole. Uporabite Adizesove enačbe! [napiši]

Pravilen odgovor: paEI?!

Eden od načinov razvrščanja v okviru globalnih ali sumarnih metod vrednotenja dela je primerjava v parih. V tem primeru ocenjevalec ne primerja zahtevnosti vseh del hkrati, ampak vedno samo po dve. Tako je njegova edina naloga, da označi tisto delo, ki je zahtevnejše od obeh. Izračunajte, koliko parov boste morali primerjati, če je število delovnih mest, ki jim hočete ugotoviti zahtevnost, 5! [napiši]

Kaj lahko ugotovite s pomočjo navedenih formul? [poveži]

(b + d) / N
N / (a + b)
b / (b + d)

Zdej pa nej mi nekdo pojasni, a sem jaz tu mutav in se resnično ne zavedam uporabne vrednosti takšnega znanja ali je dejansko tukaj nekaj narobe z učnim modelom?! Namesto, da bi nas učili, KAKO motivirati naše bodoče zaposlene v praksi, nas učijo, KAJ je to, KDO je pisal o tem in kako IZRAČUNATI to?!