Tabela za spremljanje oglaševanja

Tabela za spremljanje oglaševanjaSedaj, ko spremljate cilje vseh oglaševalskih kanalov, je čas, da si ustvarite enostaven pregled nad temi podatki.

Najbolj osnovno spremljanje podatkov lahko opravljate že z Excel tabelo (XLS). Glavna prednost pred Google Analytics poročili je enostavnost pregleda podatkov ter lažja analiza teh podatkov (in kaj nam povedo). Glavna slabost je, da je potrebno vse podatke ročno vnašati na dnevni ali tedenski ravni.

Continue reading