Tabela za spremljanje oglaševanja

Tabela za spremljanje oglaševanjaSedaj, ko spremljate cilje vseh oglaševalskih kanalov, je čas, da si ustvarite enostaven pregled nad temi podatki.

Najbolj osnovno spremljanje podatkov lahko opravljate že z Excel tabelo (XLS). Glavna prednost pred Google Analytics poročili je enostavnost pregleda podatkov ter lažja analiza teh podatkov (in kaj nam povedo). Glavna slabost je, da je potrebno vse podatke ročno vnašati na dnevni ali tedenski ravni.

Naloži si tabelo.

Vnašanje podatkov

V tabelo se vnaša zgolj najbolj osnovne podatke – število prikazov (impressions), klikov (clicks), pozicija oglasa v primeru AdWords ali BingAds (ad position), število prodaj ter znesek prodaj (#, $ sales) in dnevni strošek oglaševanja (ad cost).

Tabela za spremljanje oglaševanja

Vse ostale podatke nam tabela izračuna sama:

  • % CTR (click-through rate) – odstotek klikov glede na prikaze
  • $ CPC (cost per click) – strošek na klik
  • % Conv (conversion) – odstotek konverzije
  • $ Profit – razlika med prihodki in stroški oglaševanja
  • $ CPS (cost per sale) – strošek na prodajo
  • $ EPC (earnings per click) – prihodek na klik
  • $ PPS (profit per sale) – profit na prodajo
  • ROI (return on investment) – donos na investicijo

Tabela za spremljanje oglaševanja

Veliko podatkov se bo močno razlikovala od ene do druge oglaševalske kampanje, zato je potrebno imeti v mislih predvsem zadnje 4 podatke, CPS, EPC, PPS in ROI, ki prikazujejo absolutne rezultate kampanje.

Kot izhodišče za primerjavo svojega spletnega oglaševanja lahko vzamete EPC v višini $1 (~0,75€). Karkoli nad to vrednostjo je že soliden rezultat (seveda je pa pogoj, da je CPC nižji od $1). Sicer pa spremljajte predvsem strošek na prodajo (CPS), ki je najbolj informativen, saj pove, koliko morate potrošiti oglaševalskega denarja za 1 prodajo.

Spletna rešitev

Excel seveda ni optimalna rešitev in na podlagi naših izkušenj smo začeli z izdelavo spletne aplikacije, ki bo samodejno spremljala vaše oglaševalske rezultate. Več o tem si lahko preberete na ROIbeat.com, kjer se lahko tudi prijavite za testni dostop.