Podjetniški marec

Ta teden je bil izredno produktiven. Imamo že oblikovan program podjetniških dogodkov v marcu v organizaciji MP. Prvo predavanje je predvideno na fakulteti za elektrotehniko, kjer pričakujemo, da bo predaval vodja razvoja pri Akrapoviču (tehnološko usmerjeno). Drugo predavanje bo na ekonomski fakulteti in se bo dotikalo e-podjetništva, pričakujemo pa predavatelja iz Parsek ali HTTPool. Tretje predavanje bo verjetno v prostorih univerze, saj bo pri organizaciji pomagal LUI. Na tretjem predavanju želimo ponovno predstaviti storitve LUI, kaj lahko prinese študentom, ki so tik pred ustanovitvijo podjetja. Tisti večer se bo zgodila tudi pogostitev in uradna otvoritev MladiPodjetnik.si.

Ves trud usmerjamo v to, da bodo dogodki organizirani profesionalno, predavatelji usposobljeni in obiskovalci zadovoljni ter željni obiska naslednjega dogodka.