Novi projekti

Pod projekte sem dodal dva, en star in en novi. Prvi je makete.net, in sicer je to prvi spletni forum za makete v Sloveniji. Žal je ob prevzemu prišlo do neljubih nesporazumov med mano in starejšimi člani, ki so posledično forum zapustili. Zaradi usihanja obiska je obstoj foruma v takšni obliki vprašljiv. Kaj bom storil z njim se bom odločil po januarju 2007.
Drugi projekt je v povezavi z že omenjenim AGLOCO. Gre za spletni portal AglocoEurope.com, kjer bodo zbrane vsebine za pomoč članom AGLOCO. Več o tem v prihodnjih tednih.

Ostajam dolžan še en kratek opis AGLOCO, se odkupim še v tem tednu.