Fašizem se iz ZDA seli v Evropo in tudi v Slovenijo

T.i. “the land of the free and the home of the brave”, kjer zadnje nekaj let pospešeno uvajajo fašistično obliko oblasti ima na žalost čedalje večji vpliv tudi drugod po svetu. Ne toliko direktno, kot indiretno preko svojih korporacij. Par dni nazaj sem pisal o NLB-ju, ki bo začel predajat podatke za “proti-terorističen” boj. Žal je problem dosti širši, kot sem si zamislil.

Iz spletne strani Združenja bank Slovenije:

Junija 2006 je bila slovenska javnost preko domačih sredstev javnega obveščanja seznanjena z objavo v ameriškem časniku New York Times, da so organi Vlade ZDA in korporacija SWIFT sklenili tajen dogovor, na osnovi katerega imajo ameriške oblasti na podlagi ameriške zakonodaje možnost vpogleda v nekatere podatke o transakcijah plačilnega prometa, katerih prenosnik je na globalni ravni SWIFT korporacija.

O obstoju takega dogovora, zaradi njegove tajnosti seveda, niti slovenske banke, ki so članice SWIFT korporacije, niti slovensko bančno združenje, niso bili vnaprej obveščeni, ampak so zanj izvedeli iz omenjenih javnih sporočil.

Dobesedno posilili so vse banke, saj očitno nimajo nobene izbire. Tako se dogaja tisto, kar so strokovnjaki napovedovali že od začetka t.i. vojne proti terorizmu in sicer, da bodo običajnim državljanom kršene osnovne človekove pravice zavoljo njihove “varnosti”. Iz uradnega obvestila je med vrsticami možno prebrati, da, jasno, tudi v ZBS niso ravno najbolj zadovoljni, da pa evropski uradi že delajo na ukinitivi tega protipravnega dogovora.

Naj omenim še to, da ta dogovor vpliva tudi na domače poslovanje bank, kajti SWIFT omrežje se od uvedbe evra uporablja tudi v domačem prometu.